Spolupracuji na projektech

Spolupracuji na projektech průmyslových podniků, sportovních zařízení, zdravotnických ordinací, škol, obchodů, restaurací, hotelů, ubytoven, kanceláří a bytové výstavby - část elektroinstalace NN včetně sekvenčních automatů technologie a rozhraní pro řízení technologie z PC.

Projektuji elektroinstalace

Projektuji elektroinstalace včetně základních rozvodů slaboproudů (strukturovaná kabeláž pro telefon a síť PC), domácí telefony, STA, přípravu pro EPS a EZS (trubkování).

Projektuju části elektro

Projektuji části elektro pro vzduchotechniku, klimatizaci a ústřední vytápění včetně měření a regulace.Projektuji venkovní osvětlení, reklamní pylony a areálové rozvody NN.

O firmě

Život sám uděluje dost ran na to, aby Vás zbytečně tloukl i elektrický proud! Firemním motem chci upozornit na důraz kladený na bezpečnost a spolehlivost.